NATURBO

BB Home Studio представя система за сухо строителство Naturbo, с която създава усещане за естествена топлина в дома. Системата се състои от плоскости с глинена мазилка, патентовани от Европейския съюз. Плоскостите са изградени почти 100% от изцяло биологични субстанции. Основните компоненти на системата са: глинена мазилка, дървесновлакнеста плоча и текстилна подложка. Основните предимства на глинената мазилка са: поддържа константна влажност на въздуха в помещението; намалява образуването на фин прах; възпрепятства изсушаването на лигавицата; премахва вредните вещества и миризми във въздуха; намалява влиянието на електрическите и електромагнитните полета;  не замърсява околната среда.

Предимства на дървесновлакнестата плоча: дава стабилност на конструкцията; лесна е за обработване;

bb home 2 подсигурява по-ниско тегло на плоскостите; спомага за повишаване на температурата на повърхностния слой; служи за носеща конструкция; допринасяза топлоизолационните свойства.

Текстилната подложка е съставена до голяма степен от естествени материали; придава допълнителна стабилност; монтира се двустранно върху дървесновлакнестата плоча.

Основнят недостатък при нанасянето на глинена мазилка в помещенията е дългото време, необходимо за съхненето й. Времето за съхнене на глинената мазилка е около 4-6 седмици. bb home 1За разлика от това, плоскостите, които предлага системата за сухо строителство Naturbo са с готова, вече изсъхнала глинена мазилка и е нужно само да бъдат монтирани. Така спестеното монтажно време е около 95%.По този начин времето, за което домът е в готов вид, е 3 дни. Това време включва и нанасянето на фината шпакловка. Плоскостите са лесни за работа също както гипсокартенените плоскости. Рязането, пробиването и монтажът не представляват никакъв проблем. Налага се единствено шпакловка на фугите между плоскостите. Всичко това доказва, че системата за сухо строителство Naturbo е лесна за монтаж, иновативна и ориентирана към опазване на околната среда.

 

Реклами

Последни публикации

More Posts